[OpenWrt-Devel] [PATCH] Fix NETGEAR WNR2200 leds gpio and usb power

郭涛 guotao945 at gmail.com
Fri Oct 3 04:05:35 EDT 2014


Signed-off-by: Tao Guo <guotao945 at gmail.com>
---
 .../ar71xx/files/arch/mips/ath79/mach-wnr2200.c  | 100 +++++++++------------
 1 file changed, 41 insertions(+), 59 deletions(-)

diff --git a/target/linux/ar71xx/files/arch/mips/ath79/mach-wnr2200.c
b/target/linux/ar71xx/files/arch/mips/ath79/mach-wnr2200.c
index bf7f9ee..d06a2f4 100644
--- a/target/linux/ar71xx/files/arch/mips/ath79/mach-wnr2200.c
+++ b/target/linux/ar71xx/files/arch/mips/ath79/mach-wnr2200.c
@@ -14,7 +14,9 @@
 #include <linux/mtd/partitions.h>

 #include <asm/mach-ath79/ath79.h>
+#include <asm/mach-ath79/ar71xx_regs.h>

+#include "common.h"
 #include "dev-ap9x-pci.h"
 #include "dev-eth.h"
 #include "dev-gpio-buttons.h"
@@ -23,35 +25,44 @@
 #include "dev-usb.h"
 #include "machtypes.h"

-#define WNR2200_GPIO_LED_LAN2_AMBER  0
-#define WNR2200_GPIO_LED_LAN4_AMBER  1
-#define WNR2200_GPIO_LED_WPS    5
-#define WNR2200_GPIO_LED_WAN_GREEN  7
-#define WNR2200_GPIO_LED_USB    8
-#define WNR2200_GPIO_LED_LAN3_AMBER  11
-#define WNR2200_GPIO_LED_WAN_AMBER  12
-#define WNR2200_GPIO_LED_LAN1_GREEN  13
-#define WNR2200_GPIO_LED_LAN2_GREEN  14
-#define WNR2200_GPIO_LED_LAN3_GREEN  15
-#define WNR2200_GPIO_LED_LAN4_GREEN  16
-#define WNR2200_GPIO_LED_PWR_AMBER  21
-#define WNR2200_GPIO_LED_PWR_GREEN  22
-
-#define WNR2200_GPIO_USB_POWER    24
-
-#define WNR2200_KEYS_POLL_INTERVAL  20 /* msecs */
-#define WNR2200_KEYS_DEBOUNCE_INTERVAL  (3 * WNR2200_KEYS_POLL_INTERVAL)
-
-#define WNR2200_MAC0_OFFSET    0
-#define WNR2200_MAC1_OFFSET    6
-#define WNR2200_PCIE_CALDATA_OFFSET  0x1000
+//AR9287 GPIO LED
+#define WNR2200_GPIO_LED_WLAN      0
+#define WNR2200_GPIO_LED_PWR_AMBER    1
+#define WNR2200_GPIO_LED_PWR_GREEN    2
+#define WNR2200_GPIO_USB_5V      4
+//AR9287 GPIO BUTTON
+#define WNR2200_GPIO_BUTTON_WIFI      3
+#define WNR2200_GPIO_BUTTON_WPS      5
+#define WNR2200_GPIO_BUTTON_RESET    6
+
+//AR7241
+#define WNR2200_GPIO_LED_WPS      7
+#define WNR2200_GPIO_LED_USB      8
+
+#define WNR2200_GPIO_LED_LAN1_AMBER    6
+#define WNR2200_GPIO_LED_LAN2_AMBER    0
+#define WNR2200_GPIO_LED_LAN4_AMBER    1
+#define WNR2200_GPIO_LED_LAN3_AMBER    11
+#define WNR2200_GPIO_LED_WAN_AMBER    12
+
+#define WNR2200_MAC0_OFFSET      0
+#define WNR2200_MAC1_OFFSET      6
+#define WNR2200_PCIE_CALDATA_OFFSET    0x1000

 static struct gpio_led wnr2200_leds_gpio[] __initdata = {
   {
+    .name    = "netgear:amber:lan1",
+    .gpio    = WNR2200_GPIO_LED_LAN1_AMBER,
+    .active_low  = 1,
+  }, {
     .name    = "netgear:amber:lan2",
     .gpio    = WNR2200_GPIO_LED_LAN2_AMBER,
     .active_low  = 1,
   }, {
+    .name    = "netgear:amber:lan3",
+    .gpio    = WNR2200_GPIO_LED_LAN3_AMBER,
+    .active_low  = 1,
+  }, {
     .name    = "netgear:amber:lan4",
     .gpio    = WNR2200_GPIO_LED_LAN4_AMBER,
     .active_low  = 1,
@@ -60,45 +71,13 @@ static struct gpio_led wnr2200_leds_gpio[] __initdata = {
     .gpio    = WNR2200_GPIO_LED_WPS,
     .active_low  = 1,
   }, {
-    .name    = "netgear:green:wan",
-    .gpio    = WNR2200_GPIO_LED_WAN_GREEN,
-    .active_low  = 1,
-  }, {
     .name    = "netgear:green:usb",
     .gpio    = WNR2200_GPIO_LED_USB,
     .active_low  = 1,
   }, {
-    .name    = "netgear:amber:lan3",
-    .gpio    = WNR2200_GPIO_LED_LAN3_AMBER,
-    .active_low  = 1,
-  }, {
     .name    = "netgear:amber:wan",
     .gpio    = WNR2200_GPIO_LED_WAN_AMBER,
     .active_low  = 1,
-  }, {
-    .name    = "netgear:green:lan1",
-    .gpio    = WNR2200_GPIO_LED_LAN1_GREEN,
-    .active_low  = 1,
-  }, {
-    .name    = "netgear:green:lan2",
-    .gpio    = WNR2200_GPIO_LED_LAN2_GREEN,
-    .active_low  = 1,
-  }, {
-    .name    = "netgear:green:lan3",
-    .gpio    = WNR2200_GPIO_LED_LAN3_GREEN,
-    .active_low  = 1,
-  }, {
-    .name    = "netgear:green:lan4",
-    .gpio    = WNR2200_GPIO_LED_LAN4_GREEN,
-    .active_low  = 1,
-  }, {
-    .name    = "netgear:amber:power",
-    .gpio    = WNR2200_GPIO_LED_PWR_AMBER,
-    .active_low  = 1,
-  }, {
-    .name    = "netgear:green:power",
-    .gpio    = WNR2200_GPIO_LED_PWR_GREEN,
-    .active_low  = 1,
   }
 };

@@ -106,6 +85,8 @@ static void __init wnr2200_setup(void)
 {
   u8 *art = (u8 *) KSEG1ADDR(0x1fff0000);

+  ath79_gpio_function_setup(AR724X_GPIO_FUNC_JTAG_DISABLE, 0);
+
   ath79_register_mdio(0, 0x0);

   ath79_init_mac(ath79_eth0_data.mac_addr, art+WNR2200_MAC0_OFFSET, 0);
@@ -121,15 +102,16 @@ static void __init wnr2200_setup(void)
   ath79_register_eth(1);

   ath79_register_m25p80(NULL);
-  ap91_pci_init(art + WNR2200_PCIE_CALDATA_OFFSET, NULL);
-
+  ap91_pci_init(art + WNR2200_PCIE_CALDATA_OFFSET, art+WNR2200_MAC1_OFFSET);
+  ap9x_pci_setup_wmac_led_pin(0, WNR2200_GPIO_LED_WLAN);
+
   ath79_register_leds_gpio(-1, ARRAY_SIZE(wnr2200_leds_gpio),
           wnr2200_leds_gpio);

   /* enable power for the USB port */
-  gpio_request_one(WNR2200_GPIO_USB_POWER,
-      GPIOF_OUT_INIT_HIGH | GPIOF_EXPORT_DIR_FIXED,
-      "USB power");
+  ap9x_pci_setup_wmac_gpio(0,
+      BIT(WNR2200_GPIO_USB_5V) |
BIT(WNR2200_GPIO_LED_PWR_AMBER) | BIT(WNR2200_GPIO_LED_PWR_GREEN),
+      BIT(WNR2200_GPIO_USB_5V) | BIT(WNR2200_GPIO_LED_PWR_AMBER));

   ath79_register_usb();
 }
-- 
2.1.2
_______________________________________________
openwrt-devel mailing list
openwrt-devel at lists.openwrt.org
https://lists.openwrt.org/cgi-bin/mailman/listinfo/openwrt-develMore information about the openwrt-devel mailing list